Kempen DeGraw (Gavin DeGraw)

Tent | 20:30

Eigenlijk wilde Eric de andere Gavin nadoen. Die is veel gaver en gevoeliger en grappiger en kan nog hoger zingen en speelde vorig jaar in De Effenaar en hij miste het verrassingsoptreden in de Irish Pub daarna omdat zijn vriendin liever naar een hippe tent wilde gaan waar al haar hippe vriendinnen waren.

Eric nam zich voor nooit meer zo over zich heen te laten lopen en tijdens de "Wat doen we dit jaar met De Kempensessie, haha grappig, ik bedoel niet zat worden, maar op het podium"-vergadering, hield hij een vurig betoog.

Het werd dus toch deze Gavin.

Die ook wel veel leuke liedjes heeft.

Kempen DeGraw is:


Even voorbereiden